Pasívny dom – bývanie budúcnosti

Zmyslom pasívneho stavania je snaha priblížiť sa genialite prírody:

– z minimom potrebnej energie, pokiaľ je to možné, bez ďalších zdrojov, bez odpadov a udržateľne zaistiť a zabezpečiť v rámci bývania a pobytu osôb v budovách príjemné a zdravé prostredie.

Energeticky najúspornejší typ bývania, zdravé a kvalitné vnútorné prostredie, príjemné teploty v teplých letných dňoch i v tých najväčších mrazoch, neustále čerstvý vzduch.

To sú základné rysy pasívneho domu, ktoré získame pri dodržaní jednoduchých, ale účinných opatreniach. To všetko za minimálne navýšenie nákladov v porovnaní s bežnou výstavbou.

Princip je v:

 • dôslednosti a logike návrhu
 • splnenie základných kritérií a požiadaviek pre pasivne domy

merná potreba tepla na vykurovanie max. 15 kWh/(m2a)
neprievzdušnosť n50 max. 0,6 1/h
merná potreba primárnej energie max. 120 kWh/(m2a)

naroky zastavby

 • využitie tepelných ziskov od slnka, spotrebičov a ľudí
 • rešpektovanie zákonitostí stavebnej fyziky
 • použitie energie z obnoviteľných zdrojov
 • kvalitná realizácia

Každý, kto sa chystá vybudovať si svoj domov, hľadá príklady a získava vo svojom okolí informácie, aby z nich poskladal svoj dom snov. Niekto inklinuje k masívnej stavbe z tehál, inému sa páčia drevostavby alebo rôzne nové metódy stavieb. Ešte predtým, než sa rozhodneme pre konkrétnu konštrukciu rodinného domu, je potrebné ujasniť si vlastné požiadavky na bývanie. Najlepšie je predstaviť si seba pri konkrétnych činnostiach v dome. Takých, na ktoré sme zvyknutí z nášho súčasného domova alebo nových, po ktorých túžime.  Pri našom súčasnom bývaní je tiež potrebné uvedomiť si, čo nám na ňom nevyhovuje, čo chceme zmeniť, alebo čoho sa chceme zbaviť. Inak sa môže stať, že vybudujeme niečo, čo nebudeme potrebovať a využívať alebo naopak nám niektoré priestory budú chýbať. V prvom prípade ide o plytvanie a v druhom o zhoršenie alebo obmedzenie starostlivosti o seba či svoje okolie. Ani jedno ani druhé,  nie je určite cieľom výstavby vytúženého domu.

V súčasnej dobe už niet pochýb o tom, že je potrebné uskromniť sa v spotrebe energie. Našťastie už máme veľa stavebných technológií, ktoré umožňujú prejsť na nízkoenergetické a pasívne systémy bez zníženia kvality nášho života, alebo v mnohých oblastiach môžu dokonca priniesť jeho podstatne vyššiu kvalitu ako je tomu dnes.

Jedným z možných riešení komfortného bývania je výstavba pasívneho domu. Z pasívneho domu ujde tak málo tepla, že nie je potrebný bežný systém vykurovania. Energiou, ktorú získa zo slnka, ľudí a elektrických spotrebičov po väčšinu roka vykúri celý dom.

Otázky, ktoré by sme si mali klásť pred výstavbou domu

 • koľko bude stáť energia za 5, 10, 15, 20 rokov ?
 • aké budú v tej dobe moje príjmy ?
 • akú hodnotu bude mať môj dom v tej dobe ?
 • akú hodnotu má pre mňa sloboda a nezávislosť ?
 • akú hodnotu majú pre mňa moje pocity ?
 • kedy sa mi vráti investícia do auta ?