Architektúra bez obmedzení

Často prevláda názor, že architektúra pasívnych  domov je zviazaná zásadami, ktoré sme vymenovali a že nie je možné postaviť dom podľa svojich predstáv. V skutočnosti je to často naopak. Ako ukazujú tuzemské i zahraničné príklady, tieto typy domov vynikajú ako vysoko individuálne stavby, takmer bez obmedzenia, podľa želania investora. Ekologické myslenie a úspory energie vôbec nesúvisia s kvalitou použitej architektúry. Je potrebné začať so starostlivým výberom projektanta. Vždy je potrebné chcieť najvyššiu kvalitu architektonického riešenia. Skutočne kvalitný projekt pasívneho domu je doložený podrobným výpočtom tepelných strát, potreby tepla na vykurovanie i na prípravu teplej vody so zahrnutou účinnosťou vetracích zariadení.

Pri voľbe konštrukčného systému sa nekladú medze predstavám a možnostiam investora. Prístup ku skladbe obvodovej steny je však kvôli značnej hrúbke tepelnej izolácie odlišný. Pre nosnú časť sa používajú materiály, ktoré majú pri malej hrúbke dostatočnú nosnosť. Ako tepelnú izoláciu môžeme voliť medzi celou škálou materiálov od klasických (polystyrén, minerálna vlna) až po prírodné ako sú drevitá vlna, konope alebo ovčia vlna, fúkaná celulóza alebo v niektorých prípadoch i slama.

V súčasnej dobe by sme ťažko hľadali typ stavby, ktorý ešte vo svete nebol postavený ako pasívny. Pasívny dom nemusí slúžiť len na bývanie. Úplne ideálny sa tento typ stavby ukázal pre výstavbu materských škôl, študentských internátov, hotelov i kancelárskych budov. Obytné stavby sú zastúpené vo všetkých podobách, od malých rodinných domov „na samote u lesa“ po celé rezidenčné štvrte.