Zarovnávanie stien

Fixácia otvorov

Obrázok 1 z 4

Pred betónovaním vyšších radov je pre zaistenie rovnosti a správnych vzdialeností otvorov ich dočasné premostenie nasucho.