Betonáž základovej dosky

Debnenie - šalovanie základovej dosky

Obrázok 1 z 4

Debnenie základovej dosky je zrovnané a spevnené. Z vnútornej strany debnenia je pre tepelnú izoláciu základovej dosky umiestnená 10 cm vrstva polystyrénu.