Doizolovanie sokla budovy

Upevnenie perimetra

Obrázok 1 z 3

Upevnenie dodatočnej izolácie sokla stavby