Fixácia základných dielov stien

Výstuž v rohu

Obrázok 3 z 4

Detail železnej výstuže v rohu stavby