Podkladové zarovnanie stavby

Vyrovnávacia vrstva

Obrázok 2 z 5

Pre dokonalé vyrovnanie podkladu pod hydroizolačnú fóliu na vrstvu penového skla oddeleného geotextíliou nanesené mala "vyrovnávacia" vrstva betónu