Preklady

Preklad

Obrázok 3 z 4

Do prekladovej medzery sa umiestni železná výstuž predpísaná statikom. Celý preklad sa fixuje podperou zo spodnej strany, prípadne bočnou stabilizáciou.