Ťahanie múrov

Po betónovaní

Obrázok 5 z 6

Po zabetónovaní nosnej výplne sa dopĺňa vertikálna výstuž a odstraňujú prípadné nedostatky.