Založenie nosných stien

MaXplu v plnom rytme

Obrázok 2 z 6

Zložené základné diely sa roznášajú po stavbe a vznikajú základné obrysy domu.