Zarovnávanie stien

Betónovanie ďalších riadkov

Obrázok 2 z 4

Betonáž ďalších riadkov je doporučená vždy po troch riadkoch. Nezabúdať na horizontálnu a vertikálnu železnú výstuž.