Všetky príspevky Daniel Jurdik

Kontrola neprievzdušnosti

Blower Door Test – test neprievzdušnosti budovy

Tento test sa prevádza pre kontrolu neprievzdušnosti budovy. Hermetické uzatvorenie stavby je podmienkou dobre fungujúcej obálky domu a predpokladom minimálnych strát tepelnej energie. Prakticky nulovému prieniku vzduchu konštrukciou zamedzíme jedine parozábranou  alebo parobrzdou  umiestnenou z interiérovej strany budovy.  Pre dosiahnutie vzduchotesnosti je kľúčová projekčná fáza a dôsledné prevedenie všetkých detailov na stavbe – predovšetkým vzájomné spojenie a prestupy (napríklad okná, dvere, ventilácie a pod.).

Aby energia v podobe zohriateho vzduchu zo stavby neunikala, musí byť na vnútornej strane stavby inštalovaná  vzduchotesná vrstva. Môže sa zdať ťažko pochopiteľné, že i mikroskopický otvor v tejto vrstve môže spôsobiť pomerne veľký problém. Pretože teplý vzduch má vyšší tlak, môže pri vyrovnávaní tlaku vzduchu medzi interiérom a exteriérom aj nepatrným otvorom vniknúť do konštrukcie z interiéru veľké množstvo vlhkého vzduchu, ktorý kondenzáciou vytvorí živné prostredie pre pliesne.

Pri oknách  a dverách vedie netesnosť rámu a krídla v zimných mesiacoch ku kondenzácii vody vo funkčnej špáre okna a na závesoch krídla. Či už je stavba difúzne uzavrená nebo otvorená, je potrebné pri inštalácii vzduchotesnej vrstvy dbať na jej dokonalé prevedenie – utesnenie všetkých spojov, prestupov (káble, trubky) a napojenie na iné konštrukcie (betón). Aj najprecíznejší odborník môže urobiť pri spracovaní tejto dôležitej vrstvy chybu, ktorú neodhalí ani vizuálne. Preto bol vymyslený v podstate jednoduchý test neprievzdušnosti stavby známy pod anglickým názvom Blower Door Test.