Doizolovanie sokla budovy

Rez izoláciou sokla

Obrázok 2 z 3

V reze izolácie sokla vidieť zloženie izolácie. Základová doska odizolovaná 100 mm polystyrénu, hydroizolačná fólia zvarená z fóliou pod základovou doskou, dve vrstvy perimetra.