Doizolovanie sokla budovy

Dom po izolácii sokla

Obrázok 3 z 3

Izoláciou sokla je ukončená spodná izolácia a zrovnaná stena domu.