Príprava staveniska

Priestor pre základovú dosku

Obrázok 2 z 3

Pripravený priestor pre základovú dosku na penovom skle