Príprava staveniska

Uloženie zemného registra

Obrázok 3 z 3

Zemný register pre tepelné čerpadlo prípadne rekuperáciu. Hadica je uložená v hĺbke 150 až 200 cm pod úrovňou terénu.