Ťahanie múrov

Steny rastú

Obrázok 1 z 6

Po základnom zabetónovaní sa pokračuje vo výstavbe steny. Vonkajšia časť steny je doplnená na požadovanú hrúbku stenovým dielom.