Ťahanie múrov

Stavebný ovor

Obrázok 2 z 6

Po spevnení stavby sa v miestach pre otvory odstránia diely zo základných pásov. Vonkajší dielec múru je odsadený pre založenie výplne otvoru.